Politica de confidențialitateAcest blog nu utilizează cookie-uri proprii, nu captează, nu stochează și nu prelucrează în nume propriu informații despre utilizatori.

Totuși, folosește mai multe servicii third party pentru găzduire, monitorizarea audienței și monitorizarea performanței conținutului. Toate acestea sunt servicii Google, prin produsele Blogger și Analytics. Acordul dvs. este necesar pentru utilizarea acestor servicii.

Fiecare din aceste servicii este operat în cadrul general de folosire a politicilor de produs Google.

Dacă nu sunt alte precizări punctuale, reclamele difuzate pe blog nu sunt personalizate și nu presupun accesarea datelor personale ale utilizatorilor.

Comments

Tranzit

Popular posts from this blog

Blogs about Blogging

Exhaustive list of major international search engines

Major directories (google page rank 6)

Cute Translator (Trial)

How to: Installing Multiple Blogs

Major directories (google page rank 5)